Згода на обробку персональних даних

Під персональними даними, вказаними при реєстрації на сайті https://kreativ.pro (далі — «Сайт»), розуміється будь-яка інформація, що стосується мене як Суб'єкта персональних даних, а саме: ім'я та адреса електронної пошти, вказівка яких необхідно для реєстрації на Сайті.

Під обробкою персональних даних розуміється збір, запис, систематизацію, накопичення, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, розповсюдження, надання, доступ, передачу, у тому числі транскордонну, знеособлення, блокування, видалення, знищення, безстрокове зберігання та будь-які інші дії (операції) з персональними даними.

Обробка вказаних Суб'єктом персональних даних здійснюється виключно з метою реєстрації Суб'єкта персональних даних у базі даних Сайту з надання доступу до файлів для завантаження купленого товару необхідного для встановлення в інтернет-магазині.

Датою надання згоди на обробку персональних даних Суб'єкта персональних даних є дата надсилання реєстраційної веб-форми або форми оформлення замовлення з Сайту.

Обробка персональних даних Суб'єкта персональних даних може здійснюватися за допомогою засобів автоматизації та/або без використання засобів автоматизації відповідно до чинного законодавства.

Сайт вживає необхідних правових, організаційних та технічних заходів або забезпечує їх вживання для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних, а також зобов'язання збереження конфіденційності персональних даних Суб'єкта персональних даних.

Я ознайомлений(-а) і згоден(-на), що:

  • ця Згода на обробку персональних даних, зазначених мною при реєстрації на Сайті, діє протягом усього періоду обробки персональних даних до її завершення або до відкликання Згоди Суб'єктом персональних даних;
  • ця Згода може бути відкликана мною на підставі письмової заяви у довільній формі;
  • надання персональних даних третіх осіб без їхньої згоди тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства.